Museumstunet

Tunet på Bull-museet.

Drengestua.

Tunet på den gamle prestegården er rekonstruert etter hvordan en storgård som denne kunne sett ut omtrent på Bulls tid. Det røde tømmerhuset er drengestua. Det pleide å være en forpakter i prestegården, og han bodde gjerne i drengestua. Ofte hadde han familien med. Denne stua er flyttet til Bull-museet fra Øvre Sveen, den er bygd 1844. Her bodde Gammel-Håkå, sønn til Gunhild Brinktmann og sersjant Ole Haagensen. Vi kjenner Gammel-Håkå også fra ”Gammel-Håkås fortellinger”.

Loftsbygningen er fra første halvdel av 1700-tall og sto opprinnelig på Bjønngar’n. Der loftsbygningen står i dag sto på Bulls tid et bygg som ble kalt ”Nysalen” med blant annet bispeværelse i andre etasje.

Stabburet.

Stabburet sto i prestegarden da Jacob Breda Bull vokste opp og er fra 1700-tallet. Fugleburet under mønet er laget av Tusen-Mikkel, Bulls gode venn og prestegårdens altmuligmann. Stabburet huser i dag gammelt fangstutstyr og gjenstander som har vært brukt i matlaging og meieriproduksjon. 

Bak våningshuset finner du prestegårdens perle: hagen. På Bulls tid var det både prydhage og kjøkkenhage, epletrær, bærbusker, blomster, grønnsaker og urter. Til og med en mistbenk hadde de i hagen. Nå er det Øvre Rendal Hagelag som steller hagen. Og rett innenfor prestegårdsporten på høyre hånd finner du Bulls kjente og kjære dyrehelter begravet; hesten Vesleblakken og hundene Ajax og Hektor, som sloss i ”Ulveslaget”.

Reklamer