Arbeidsmøte i Rendalen

Det ble gode diskusjoner og tanker om framtiden for Rendalen bygdemuseum på arbeidsmøte den 2 September. Sentrale interessenter deltok og mange sider ved museets virksomhet og fasiliteter ble tatt opp.

Aurland Naturverkstad har så langt arrangert verksteder, intervjuet besøkende og guider, laget visualiseringer og studert Rendalens rike natur- og kulturarv. En av hovedfunnene så langt er at både besøkende og guider er opptatt av tunet på Prestegården og at atmosfæren der er en viktig bit av opplevelsen. I prosessen så langt er det også diskutert rollen til Bull og hvordan arbeidet med Bull settes inn i nye rammer. Dette er noe det skal jobbes videre med.

Presentasjon_Rendalen_020914_utkast_03 9Presentasjon_Rendalen_020914_utkast_03 8Presentasjon_Rendalen_020914_utkast_03 10

Reklamer